Top

PROJEKTY MŠ

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci.

V rámci operačního programu Jan Amos Komenský jsme získali dotaci pro projekt "Podpora kvality vzdělávání MŠ Olomouc, Žižkovo náměstí"