Top

PROJEKTY MŠ

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci.

V rámci Šablon II jsme vytvořili projekt s názvem Zvýšení kvality výchovy a vzdělávání v MŠ Žižkovo náměstí, Olomouc.