Top

MAP II

Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc

Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické pregramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu http://map.olomouc.eu/

Pro neformální diskuzi o školství a vzdělávání mezi rodiči, učiteli a dalšími aktéry z Olomouce jsou určeny Facebookové stránky (MAP Olomouc).

Venue

99 S.t Jomblo Park Pekanbaru 28292. Indonesia
Phone:
074574217447
Website:
http://www.website.com.

Detail

Start:
July 16 @ 11:00 am
End:
July 29 @ 4:00 pm.

Organizer

Max Organizer
Phone:
074574217447
Website:
http://www.website.com.