Top

Sluníčka

 

Sluníčka objevují téma:   JÁ JSEM MUZIKANT

 UČÍME SE: 

  • sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky
  • sladit pohyb s hudbou
  • pojmenovat některé hudební nástroje
  • učit se zpaměti krátké texty (zazpívat písničku)
  • rozlišovat některé symboly a rozumět jim
  • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti, podobu, rozdíl)
  • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, setkávat se s uměním
  • komunikovat s dospělým i ostatními dětmi, domlouvat se při hře a činnostech, respektovat se, naslouchat si
  • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, hodnotit svoje zážitky
  • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí

 

Galerie