Top

Broučci

 

Téma: DĚTI A HRY –

Poznáváme centra aktivit

Učíme se:

  • upevňujeme pravidelné rituály třídy – ranní kruh, stolování aj.
  • poznáváme centra aktivit v naší třídě, učíme se je pojmenovat
  • objevujeme, jaké činnosti jednotlivá centra nabízí
  • učíme se do CA přihlásit
  • dbáme na dokončování činností a úklid hraček či pomůcek
  • užíváme pobytu venku a zahrádky
  • budeme společně užívat plodů podzimu, vyrábět a ochutnávat

 

Galerie