Top

Broučci

Objevujeme téma

SLAVNOSTI A TRADICE – ČEKÁNÍ NA JEŽÍŠKA


  • seznamujeme se s tradičními vánočními i předvánočními zvyky
  • poznáváme symboly spojené s Vánocemi
  • učíme se vnímat adventní období jako dobu radosti, zklidnění, obdarovávání
  • společně si vyzdobíme třídu a vytvoříme vánoční atmosféru
  • překonáváme strach a obavy z návštěvy Mikuláše, čerta a anděla
  • nasloucháme vánočním příběhům
  • zpíváme koledy a recitujeme nové básničky

 

 

Aktuality

Srdečně Vás zveme

VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA

čtvrtek 12. 12. 2019

16:45 - 18:30

Přijďte si s námi užít předvánoční čas a vyrobit si drobné ozdoby a dárky.

Prosíme maminky o malé pohoštění. Děkujeme