Top

Broučci

 

Broučci objevují téma:

ČLOVÍČEK A LIDÉ - Jak to chodí ve školce

Učíme se:

  • vrátit půjčené hračky na své místo
  • reagovat na smluvený signál (uklízecí písnička, ukončení činností,...)
  • potkávat se společně v komunitním kruhu
  • samostatně si připravit svačinu
  • nabírat si polévku a ostatní jídlo
  • ztišit hlas při stolování
  • nerušit při odpočinku ostatní děti - "tiché aktivity"
  • oznamovat dospělému odchod ze třídy
  • požádat o pomoc

 

 

 

 

Galerie