Top

Mateřská škola Sokolská

O školce

Mateřská škola na Sokolské ulici je odloučeným pracovištěm MŠ Žižkovo nám. Škola se nachází v části přízemí budovy Magistrátu města Olomouce (Správa budov). Děti se vzdělávají ve dvou heterogenních (věkově smíšených) třídách.

 

Při plánování vzdělávacích aktivit vycházíme z filozofie programu Začít spolu, který v ČR funguje od roku 1994. Držitelem licence a práv šíření tohoto programu je organizace Step by Step ČR o.p.s., která je  součástí mezinárodní sítě ISSA (International Step by Step Association).
více...

Dětem se snažíme vytvořit přátelské prostředí a rodinnou atmosféru, na níž se podílí celý náš pedagogický i provozní tým.
více...

 

Jsme součástí klíčových projektů přispívajících k rozvoji mateřské školy.
více...

 

 

Třídy

Co je u nás nového

Svět očima dětí

Vzdělávání v MŠ je uskutečňováno dle vlastního vzdělávacího programu nazvaného „SVĚT OČIMA DĚTÍ". Základem pro tento program je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (kurikulární dokument na státní úrovni).

Zaměřujeme se především na prosociální vztahy, na adaptaci dítěte v novém prostředí, na budování orientace dítěte ve skupině, na základy slušného chování, kultivovaného vystupování, mravních zásady.

Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UP OlomoucPedagogicko-psychologickou poradnou v OlomouciStep by step ČR, o.p.s. a dle potřeby s dalšími specializovanými pracovišti.

více...