Top

Testování ve škole

Aktualizováno 9. 4. 2021


Iformace k testování - zpracováno dle Manuálu COVID-19 testování ve školách

 • dětem, které mají pozitivní výsledek testování, nebo se testování nezúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání (neplatí pro individuální konzultace, které mohou dále po předchozí domluvě probíhat)
 • pokud se dítě v povinném předškolním vzdělávání z nějakého důvodu nyní nezapojí do docházky, je jeho absence omluvena - škola nemá povinnost poskytovat distanční způsob vzdělávání - nicméně bude naším zájmem zůstat s dětmi a jejich rodiči v nějaké kontaktu
 • k testování se může dostavit pouze dítě, které nemá příznaky infekčního virového onemocnění
 • v případě testování předškolních dětí je umožněna asistence třetí osoby (zákonný zástupce, nebo osoba, kterou zákonný zástupce pověřil - v tomto případě je potřeba, aby s asistencí souhlasila)
 • testování se neprovádí u dětí, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci v platném rozsahu a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem
 • testování bude probíhat přímo ve škole testy, které jsou škole dodány (viz Nařízení  Min. zdravotnictví) - není možné testovat děti doma a přinést výsledek, v tuto chvíli není ani možné přinést si vlastní testy (panují kolem této skutečnosti již různé domněnky, ale zatím to není ze strany ministerstva povoleno)
 • testování probíhá 2x týdně - stanoveny jsou pondělí a čtvrtek (v případě, že dítě nastoupí do školy později, bude otestováno první den nástupu a dále dle rozvrhu - tedy s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů)
 • personální zajištění - pedagogický pracovník vykonává pouze dohled nad testováním - zákonný zástupce provede stěr z přední části nosu a dále bude s vyhodnocením testu postupovat dle instrukcí (k dispozici budou letáky, ale především samozřejmě dohlížející osoba :)
 • s postupem testování s našimi testy Singclean se můžete již dopředu seznámit na níže uvedených odkazech
 • k porozumění tomu, co bude následovat po pozitivním výsledku v pondělí, příp. v průběhu týdne, Vám může posloužit následující přehled:

 

Průběh testovacích dnů v naší mateřské škole:

 • testovací místnost bude v týdnu od 12. 4. ve třídě Broučků
 • po příchodu do mateřské školy si vyzujete pouze boty a odložíte bundy.  Další převlékání následuje až po negativním testu.
 • do budovy vstupujete pouze s nasazeným respirátorem, dítě má nasazenou roušku, dokud není testování ukončeno (následně není nošení roušek u dětí v MŠ nařízeno)
 • před zahájením testování si dospělý vydezinfikuje ruce, dítě si umývá ruce obvyklým způsobem
 • v testovací místnosti budete uvedeni na konkrétní místo, kde bude připravená testovací sada a dohlížející osoba Vám vše vysvětlí - zpočátku počítejte, prosím, s tím, že u testování strávíte minimálně 20 minut, následně vezme ještě nějaký čas převlékání v šatně a předání dítěte do třídy 
 • po úspěšném výsledku testu: 
  • negativní výsledek - dítě se odchází převlékat a jde do třídy
  • pozitivní výsledek - zákonný zástupce dostává písemné potvrzení o pozitivním antigenním testu a postupuje dále dle pokynů (tel. kontakt dětského lékaře, PCR test)
 • po neúspěšném výsledku testu následuje jeho opakování 

pro rodiče | testování.edu.cz

jak na to ve škole | testování.edu.cz

 

Zpět