Top

Informace k provozu MŠ od 12. 4. 2021

Informace budou průběžně doplňovány!!


Vážení rodiče,
níže uvádím základní informace k tomu, jak bude od 12. dubna probíhat provoz v mateřské škole. Informace jsou zpracovány na základě manuálů a pokynů z ministerstva školství.

Zároveň upozorňuji na skutečnost, že můžou nastat změny v závislosti na aktuálních pokynech a situaci - jistě jste zaznamenali, že informace získáváme na poslední chvíli...

- do MŠ nastupují zatím pouze předškoláci a mladší děti rodičů vybraných profesních skupin - ve třídě může být maximálně 15 dětí

- osoby vstupující do mateřské školy mají povinnost nosit respirátory - děti v prostorách MŠ roušky mít nemusí, zůstává potřeba mít 2 čisté roušky ve skříňce pro případ, kdy se u dítěte objeví příznaky respiračního onemocnění a musí být po dobu příchodu rodiče izolováno od ostatních

do budovy mateřské školy nesmí vstupovat nikdo, kdo vykazuje známky respiračního onemocnění - viz příloha "Kontrolní seznam příznaků covid-19"

- nahlaste nám, prosím, případné změny v telefonních číslech nebo mailových adresách

- omlouvání dětí a odhlašování stravy bude probíhat standardním způsobem

- pohyb doprovázejících osob v MŠ má být omezen na nezbytně nutnou dobu

zákonný zástupce (příp. pověřená osoba přivádějící dítě do MŠ) je povinnen každé ráno před vstupem dítěte do třídy zajistit u něj důkladné umytí rukou (doporučení hygieny: 20-30sekund pod teplou vodou s použitím mýdla a osušením - aktuálně jsou k dispozici papírové ručníky)

v pondělí a ve čtvrtek bude probíhat testování dětí - bližší informace k tomu, kde bude vyhrazený prostor a jak bude probíhat, uvedu nejpozději v pátek (v závislosti na tom, kolik dětí bude přihlášených, kolik bude vytvořených skupin a kde zůstane volný prostor :) 
Již nyní ale upozorňuji na to, abyste v tyto dny počítali se zdržením v mateřské škole - zákonný zástupce, příp. ten, kdo dítě přivede, bude přítomen testování, provede stěr z přední části nosu a dále bude instruován k vyhodnocení testu (celý proces může zabrat i 20minut) 

- postup po vyhodnocení výsledků testu si můžete prostudovat v příloze "Přehled návazných postupů antigenního testování"

 

PŘÍLOHY:

Kontrolní seznam příznaků covid-19

 Přehled návazných postupů antigenního testování 

 

Děkuji za spolupráci a důkladné pročítání informací, které ještě budou přicházet. Moc se na děti těšíme a věřím, že i přes některé nové situace dokážeme společnými silami nastavit takové prostředí, ve kterém se budou bezpečně a radostně vzdělávat! 

Hana Kretková, řed. MŠ

 

Zpět