Top

Filiální terapie - trénink rodičovských dovedností

Sdílíme nabídku Centra pro rodinu a děti, z.s. na trénink rodičovských kompetencí...


Centrum pro rodinu a děti, z.s.  nabízí metodu poradenské práce, při které se rodič, po vyškolení odborníkem na terapii hrou, sám stává terapeutem pro své dítě... Kurz je určen pro rodiče dětí ve věku 3 až 10 let. Je vhodný u dětí, které mají sociální, emocionální a behaviorální problémy (úzkosti, deprese, reakce na trauma, problémy s navázáním vrstevnických vztahů, odmítání školy, problémy ve škole, enuréza, agresivní chování, děti z rozvedené rodiny apod.) Více informací najdete na webových stránkách, kde je možné se zároveň i přihlásit: http://cprd.cz/sluzby-pro-rodiny-s-detmi/,  nebo na plakátku

Zpět