Top

Platba školného

Informace k placení školného


 

Školné činí pro letošní školní rok 450,- za měsíc.

Hradí se v daném měsíci, nejlépe do 15. dne.

Variabilní symbol = rodné číslo dítěte bez lomítka
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno dítěte.

 

Prosíme o zadání 12 trvalých příkazů (platba na letní provoz je na základě žádosti vrácena, je-li dítě odhlášeno z docházky po celou dobu). 

Děkujeme za včasnou platbu, zároveň prosíme, abyste školné hradili v daném měsíci, není potřeba si to předplácet.
V administrativě účetnictví s tím potom máme zbytečnou práci navíc.

Děkujeme za dodržování stanovených pravidel.

 

 

Zpět