Top

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Charakteristika

Vzdělávání v MŠ je uskutečňováno dle vlastního vzdělávacího programu nazvaného „Co je za dveřmi". Základem pro tento program je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (kurikulární dokument na státní úrovni).

Zaměřujeme se především na prosociální vztahy, na adaptaci dítěte v novém prostředí, na budování orientace dítěte ve skupině, na základy slušného chování, kultivovaného vystupování, mravních zásady.

Každé dítě, které přichází do MŠ, může být zařazeno do individuálního adaptačního režimu. Spoluprací s rodinou dáváme dítěti dostatek času, aby si přivyklo na nové prostředí. Program respektuje individualitu dítěte, jeho právo na hru i individuální tempo vývoje.

Bezpečnost, zdravotní a hygienické podmínky jsou zajišťovány organizací dne, stravovacími stereotypy, pitným režimem, pravidelnými pohybovými aktivitami. Klademe důraz na vzájemnou komunikaci – vstřícnost, vlídnost, na stereotyp společenského chování – zdravení, poděkování, požádání, omluvu. Zjišťujeme výchozí stav dovedností a znalostí dítěte a zaměřujeme se nejen na to, co by dítě mělo zvládat, ale také na vyhledávání a rozvoj jeho nadání. Při tom klademe důraz na spolupráci s rodinou. Dle potřeby zpracováváme individuální plán rozvoje dítěte.

Obsahově je náš program členěn do několika tématických celků, v rámci kterých děti spolu s učitelkami prožívají nejrůznější témata. 

Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UP OlomoucPedagogicko-psychologickou poradnou v OlomouciStep by step ČR, o.p.s. a dle potřeby s dalšími specializovanými pracovišti.

Školní vzdělávací program ke stažení:

ZDE