Top
585 207 895

AKCE

Kulturní akce naší MŠ

Seznam nejbližších kulturních akcí naleznete vždy v Aktualitách na hlavní stránce.

 

Divadelní představení II. pololetí

Zvířátka a loupežníci
pondělí, 24. 2. 2020, 10.00 (Mozarteum), 80Kč

Frutti di mare
pondělí, 23. 3. 2020, 10.00 (Mozarteum), 80Kč

Tři malá prasátka
pondělí, 20. 4. 2020, 10.00 (Mozarteum), 80Kč

Skřítek
pondělí, 4. 5. 2020, 10.00 (Mozarteum), 80Kč

Jumping Drums
úterý, 26. 5. 2020 (MŠ Sokolská, zahrada), 60Kč

Vesmírný program
úterý, 2. 6. 2020, 8.30 (MŠ Žižkovo nám.), 60Kč

Včelí královna
pondělí, 8. 6. 2020, 8.30 (p. Borošová, MŠ Žižkovo nám.), 45Kč
 

Pravidelné aktivity
Mikulášská nadílka

Koná se v prvním týdnu prosince v dopoledních hodinách v mateřské škole. Postavy Mikuláše, čerta a anděla hrají studentky PF UP oboru učitelství MŠ v rámci své praxe, po domluvě s učitelkami MŠ. Akce se koná dětem pro radost, ne pro strašení a lekání dětí. Před nadílkou dětem studentky vždy zahrají krátkou pohádku se zimním námětem. Balíčky zajišťují učitelky MŠ, peníze na balíčky (asi 20 Kč) vybíráme od rodičů.

Pravidelné aktivity
Výuka angličtiny

Lekce angličtiny zajišťuje jazyková škola Big Ben School. Jedná se o nastartování jazykového vzdělávání formou her, písniček a zábavných aktivit. Lekce probíhají pro přihlášené děti každý čtvrtek od 15hodin v jídelně v přízemí.

Zájmové aktivity
Vánoční nadílka

Koná se v druhém až třetím týdnu prosince v dopoledních hodinách v mateřské škole. Děti si nazdobí stromeček koupenými nebo vyrobenými ozdobami, společně si zazpívají a přednesou vánoční koledy. Potom si ukážeme nové hračky a děti si je hned vyzkouší. Hračky do MŠ nakupují učitelky dle zájmu dětí, potřeby MŠ a nabídek trhu z peněz věnovaných rodiči i peněz účtu MŠ.

Pravidelné aktivity
Maškarní bál

Koná se v měsíci únoru v MŠ v dopoledních hodinách (9 - 11:30). Rodiče zajistí dětem masky, potřebné doplňky můžeme s dětmi vyrobit i ve školce. Děti se podílí na výzdobě oddělení a MŠ. Na bále si děti zatancují, plní dovednostní a sportovní úkoly, užijí si spoustu legrace. Odměny a občerstvení zajišťují učitelky.

Pravidelné aktivity
Den dětí a rodiny

Koná se začátkem června v odpoledních hodinách v MŠ a na školní zahradě. Nejprve se sejdeme ve třídě, kde je připraveno kráské vystoupení dětí: zpívání, přednes básniček, hraní pohádky,... Poté se všichni přesuneme na školní zahradu, kde jsou pro děti připraveny pohybové hry, nejrůznější úkoly na stanovištích, ale také opékání špekáčků nebo palačinkování. Tato akce tak není pouze oslavou květnového Dne matek nebo červnového Dne dětí, ale příležitostí, jak si v naší mateřské škole užít příjemné odpoledne s celou rodinou.

Pravidelné aktivity
Školní výlet

Koná se v červnu v dopoledních hodinách v místech dostupných hromadnými dopravními prostředky i pěšky. Místo, terén a náplň vybírají děti s učitelkami. Součástí výletu bývá hra na hledání pokladu, ve které si děti opakují znalosti přírody, procvičují si správné chování v přírodě a pořádně se venku vydovádí. Někdy se k nám přidají i některé maminky. Do školky se vracíme uchození a unavení, jak to má po správném výletu být.

Pravidelné aktivity
Pasování na školáky

Koná se koncem června v dopoledních hodinách. Děti, které odchází po prázdninách do školy, jsou v kolektivu kamarádů "rytířským" způsobem pasovány na školáky, dostávají drobnou odměnu: sladkost, diplom, drobný dárek v podobě rozvrhu hodin nebo omalovánek a podobně.

Pravidelné aktivity
Výuka lyžování

Organizuje Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem. Toto je akce mezi rodiči a lyžařskou školou, veškeré instrukce se podávají na informativní schůzce v MŠ během podzimu daného školního roku. Datum schůzky je vyvěšeno na nástěnce pro rodiče. Děti jezdí lyžovat do areálu Hlubočky, ráno je rodiče předávají instruktorům. Po návratu do MŠ kolem poledne pomohou dětem při převlékání učitelky MŠ.Organizuje Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem. Toto je akce mezi rodiči a lyžařskou školou, veškeré instrukce se podávají na informativní schůzce v MŠ během podzimu daného školního roku. Datum schůzky je vyvěšeno na nástěnce pro rodiče. Děti jezdí lyžovat do areálu Hlubočky, ráno je rodiče předávají instruktorům. Po návratu do MŠ kolem poledne pomohou dětem při převlékání učitelky MŠ.

Zájmové aktivity