Top

AKCE

Kulturní akce naší MŠ

Seznam nejbližších kulturních akcí naleznete vždy v Aktualitách na hlavní stránce.

 

Mikulášská nadílka

Koná se v prvním týdnu prosince v dopoledních hodinách v mateřské škole. Postavy Mikuláše, čerta a anděla hrají studentky PF UP oboru učitelství MŠ v rámci své praxe, po domluvě s učitelkami MŠ. Akce se koná dětem pro radost, ne pro strašení a lekání dětí. Před nadílkou dětem studentky vždy zahrají krátkou pohádku se zimním námětem. Balíčky zajišťují učitelky MŠ, peníze na balíčky vybíráme od rodičů do pokladniček v šatně.

Pravidelné aktivity
Vánoční nadílka

Koná se v druhém až třetím týdnu prosince v dopoledních hodinách v mateřské škole. Děti si nazdobí stromeček koupenými nebo vyrobenými ozdobami, společně si zazpívají a přednesou vánoční koledy. Potom si ukážeme nové hračky a děti si je hned vyzkouší. Hračky do MŠ nakupují učitelky dle zájmu dětí, potřeby MŠ a nabídek trhu z peněz věnovaných rodiči i běžných provozních prostředků školy. 

Pravidelné aktivity
Maškarní bál

Koná se v měsíci únoru v MŠ v dopoledních hodinách (9 - 11:30). Rodiče zajistí dětem masky, potřebné doplňky můžeme s dětmi vyrobit i ve školce. Děti se podílí na výzdobě třídy a MŠ. Na bále si děti zatancují, plní dovednostní a sportovní úkoly, užijí si spoustu legrace. Odměny a občerstvení zajišťují učitelky ve spolupráci s rodinami dětí. 

Pravidelné aktivity
Den dětí a rodiny

Hlavní společná slavnost se koná na přelomu května a června v odpoledních hodinách v MŠ a na školní zahradě. Na zahradě zahájíme společným hudebním programem. Následuje putování po stanovištích, která jsou umístěna uvnitř školky i ve venkovních prostorách. Děti prochází jednotlivá místa spolu se svými rodiči, mohou vyrábět, hrát pohybové i společenské hry, užívat si pískoviště a dalších aktivit. Občerstvení je zajišťování ve spolupráci s rodinami, v jídelně probíhá tradiční palačinkový ráj. Výbornou atmosféru dokresluje kapela složená z řad rodičů a přátel školy. Je to pro nás příležitost k oslavě rodiny, k podpoře dobrých vztahů a budování školní komunity. 

Pravidelné aktivity
Školní výlet

Koná se v červnu v dopoledních hodinách v místech dostupných hromadnými dopravními prostředky i pěšky. Místo, terén a náplň vybírají děti s učitelkami. Součástí výletu bývá hra na hledání pokladu, ve které si děti opakují znalosti přírody, procvičují si správné chování v přírodě a pořádně se venku vydovádí. Někdy se k nám přidají i některé maminky. Do školky se vracíme uchození a unavení, jak to má po správném výletu být.

Pravidelné aktivity
Pasování na školáky

Společné slavnosti pasování předškoláků na školáky předchází přespávání v mateřské škole. Po běžném odpoledním programu je pro předškoláky připravena další nabídka - společná procházka, hry na zahradě i uvnitř školky. Společnými silami připravená večeře chutná nejlépe. Nemůže chybět ani pyžamková párty a překvapení.

Ráno po úspěšném zvládnutí noci mimo rodinu se koná tradiční pasování předškoláků. Děti, které odchází po prázdninách do školy, jsou v kolektivu kamarádů "rytířským" způsobem pasovány na školáky. Celou slavnost náležitě oslavíme!

Pravidelné aktivity