Top

STRAVOVÁNÍ

Stravování v MŠ

Strava je dovážena ze školní jídelny při Základní škole Olomouc, Stupkova č. 16.
Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a je k dispozici na nástěnce v šatně a na webu MŠ.

Přihlášení dětí ke stravování

Každý strávník školní jídelny je povinen vyplnit "závaznou přihlášku ke stravování" (na webu http://zsstupkova.cz/skolni-jidelna/). Po jejím vyplnění je automaticky strávník přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí.

 

 

Odhlášení

V případě onemocnění (dočasné nepřítomnosti dítěte ve školce) je rodič povinen dítě ze stravování odhlásit a pouze první den nemoci lze vyzvednout stravu (par. 4, odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Neodhlášená nebo pozdě odhlášená strava propadá. Stravu je možno vyzvednout ve výdejně příslušné MŠ. Odhlášení obědů se provádí nejpozději do 10.00 hod. předchozího dne přes systém na webu www.strava.cz

Ceny a platba stravného

Stravné se platí zálohově předem, a to na celý následující měsíc. Stravné je nutno hradit tak, aby bylo připsáno na účet ŠJ nejpozději poslední den předcházejícího měsíce. 

 

 

 

 

 

Platby lze provádět

inkasem
- pro tento druh platby je nutné povolit ve své bance inkaso ve prospěch účtu ŠJ 19-1084040257/0100, limit ani variabilní symbol není nutný. Pokud přesto chcete zadat limit inkasa, zadejte jej ve výši 2.700,- Kč (výše je kalkulovaná na 23 dnů měsíčně s ohledem na případnou možnost provést úhradu stravného zároveň jak za uplynulý, tak i na nadcházející měsíc). Pokud inkaso z nějakého důvodu ve Vaší bance neprojde, pošleme Vám e-mailem upozornění o neprovedeném inkasu              

jednorázovým příkazem k úhradě
odešleme Vám e-mail, ve kterém bude uvedena částka k úhradě, variabilní symbol a číslo účtu - platbu lze provést z bankovního účtu, z bankomatu, příp. složenkou na poště
 

Ranní svačina: 15,-
Oběd: 26,- (děti do 6ti let); 31,- (děti nad 6 let)
Odpolední svačina: 11,- Kč
 

Děti do 6ti let: 52,- Kč /celodenní strava
Děti nad 6 let: 57,- Kč /celodenní strava
- věk, kterého dítě dosáhne nejpozději 31. 8. daného šk. roku