Top

Fond pomoci olomouckým dětem

Magistrát města Olomouce vyhlásil výzvu k podávání žádostí o poskytnutí účelového daru z Fondu pomoci olomouckým dětem


Magistrát města Olomouce vyhlásil dne 14. 8. 2023 již 2. výzvu roku 2023 k podávání žádostí o poskytnutí účelového daru z Fondu pomoci olomouckým dětem. Účelové dary jsou poskytovány dětem a žákům ve věku 5 až 19 let z nízkopříjmových rodin. Mohou o něj žádat také děti a žáci, kterým byl dar poskytnut již v rámci první výzvy. Dar je poskytován také na školní aktivity jako je adaptační kurz, škola v přírodě či lyžařský výcvik.

Bližší informace zde: výzva, žádost, statut Fondu pomoci.

 

 

Zpět