Top

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2023/2024

Zveřejňujeme výsledky přijímacího řízení a další důležité termíny.


Výsledky přijímacího řízení na MŠ Žižkovo nám. 3 pro šk. rok 2023/2024

Seznam přijatých dětí - MŠ Žižkovo nám. 3

V případě, že jste přijati na více MŠ a rozhodnete se nastoupit jinam, oznamte, prosím, tuto skutečnost bezodkladně na tel. č. 608 743 252. Domluvíme si převzetí Zpětvzetí žádosti, abychom mohli oslovit dalšího v pořadí nepřijatých dětí. Děkujeme!

 

Informace pro přijaté:

5. 6. od 16 hodin proběhne úvodní informační schůzka pro zákonné zástupce dětí (tentokrát bez dětí).
Prosíme alespoň jednoho z Vás, vyčleňte si hodinku na společné setkání v mateřské škole, bude Vám předáno rozhodnutí a další potřebná dokumentace. Nabídneme adaptační program v rámci června a další potřebné informace před nástupem do MŠ.

Těšíme se na setkání s Vámi!

 

Informace pro nepřijaté:

Rozhodnutí o nepřijetí si, prosím, vyzvedněte v ředitelně na Žižkově nám. 3 proti podpisu ve dnech:

22. 5. 8.30-12hod.

23. 5. 8.30-12hod.

24. 5. 8.30-12hod., 14-17 hod.

Rozumím tomu, že pro mnohé z Vás je "papír" k ničemu, nicméně pro přijímací řízení musí být tento dokument doručen. Nevyzvednutá rozhodnutí potom musíme odeslat poštou doporučeně do vlastních rukou. Děkujeme za pochopení.

Vzhledem k situaci, která se každoročně opakuje (v první fázi přijímacího řízení se hodně dětí do našich škol nedostane), předkládám vyjádření k tomu, jak můžete dále postupovat. Díky, že přečtení věnujete svůj čas!

Dopis rodičům nepřijatých dětí

 

Zpět