Top

Třídní schůzky

Třídní schůzky v jednotlivých třídách


Zveme Vás, milí rodiče, na třídní schůzky, které se uskuteční vždy v 16hodin v jednotlivých třídách podle následujícího rozpisu:

I. třída - Koťátka - 7. 9. 2021 (úterý)

II. třída - Myšky - 9. 9. 2021 (čtvrtek)

III. třída - Ještěrky - 8. 9. 2021 (středa)

Těšíme se na setkání s Vámi a vzájemné sdílení toho, co bude v následujících měsících naším společným dílem :) 

Zpět