Top

Podmínky pro nástup mladších dětí od 12. 4. 2021

Důležité informace pro rodiče


Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že končí nouzový stav a od 12. dubna nebude již umožněna docházka dětem vybraných profesí do určených škol, mohou se tyto děti vzdělávat v mateřské škole, ve které jsou zapsány. Tyto děti mohou být vzdělávány ve skupině s předškolními dětmi, příp. pro ně bude otevřená nová skupina (aktuálně může být ve třídě MŠ pouze 15 dětí). Abych mohla stanovit organizaci provozu od pondělí 12. dubna, potřebujeme od Vás informaci, zda patříte do některé níže uvedené skupiny a budete potřebovat, aby Vaše dítě docházelo od pondělka do mateřské školy, ačkoliv není předškolák.
Svou příslušnost k vybrané profesi dokládáte potvrzením zaměstnavatele - nejpozději v den nástupu do mateřské školy. 

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se jedná o tyto profese:

- zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

- pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá

- pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

- zaměstnanci bezpečnostních sborů,

- příslušníci ozbrojených sil

- zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

- zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

- zaměstnanci Úřadu práce České republiky

- zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

- zaměstnanci Finanční správy České republiky

Budeme čekat na Vaše vyjádření formou sms nebo telefonu na č. 608 743 252 do čtvrtka 8. dubna do 12hodin. Je mi jasné, že prostoru pro přemýšlení není mnoho, ale kromě provozu pro daný počet dětí musíme zajistit v rámci MŠ testovací místo, protože platí, že děti i zaměstnanci školy mají povinnost se 2x týdně testovat. Více informací k testování připravujeme. Obecně platné informace najdete např. na webu https://testovani.edu.cz/pro-rodice

 

Děkuji za spolupráci!!

Hana Kretková, řed. MŠ 

Zpět