Top

Platba školného

Informace k placení školného


Školné činí pro letošní školní rok 450,- za měsíc.

Hradí se v daném měsíci, nejlépe do 15. dne.

Prosím, vyčkejte zatím s prvním platbou školného na září i se zadáváním trvalých příkazů - na třídních schůzkách dostanete přidělený
variabilní symbol - pro usnadnění administrativy.

Děkujeme za pochopení.

Zpět