Top

Informace pro rodiče

Změny v testování a karanténách


Vážení rodiče,

18. únorem končí testování zaměstnanců v mateřské škole. S tím souvisí i ukončení povinnosti hlášení PCR pozitivního dítěte na hygienu. 

Přesto stále platí, že v mateřské škole může být přítomno pouze dítě, které nevykazuje příznaky aktuního infekčního onemocnění.
Za důsledné dodržování této skutečnosti velmi děkuji!

Zároveň chci ocenit Vaši trpělivost a součinnost při vyhlašování karantén a uzavírek, kterých nebylo málo. Vážím si naší spolupráce a věřím, že s jarními dny přijdou zase i ty zdravé - a bude jich víc :) 

Hana Kretková ,řed. MŠ

Zpět