12.04.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22. 7...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Akce

 

Kulturní akce naší MŠ


Seznam nejbližších kulturních akcí naleznete vždy v Aktualitách na hlavní stránce.

 


Zájmové aktivity dětí v naší MŠ

 

Výuka angličtiny pro děti:

 

 

Výuka lyžování:

Organizuje Sportovní a pohybové centrum Rok s pohybem. Toto je akce mezi rodiči a lyžařskou školou, veškeré instrukce se podávají na informativní schůzce v MŠ během podzimu daného školního roku. Datum schůzky je vyvěšeno na nástěnce pro rodiče. Děti jezdí lyžovat do areálu Hlubočky, ráno je rodiče předávají instruktorům. Po návratu do MŠ kolem poledne pomohou dětem při převlékání učitelky MŠ.

 


Pravidelné aktivity naší MŠ

 

Mikulášská nadílka:

Koná se v prvním týdnu prosince v dopoledních hodinách v mateřské škole. Postavy Mikuláše, čerta a anděla hrají studentky PF UP oboru učitelství MŠ v rámci své praxe, po domluvě s učitelkami MŠ. Akce se koná dětem pro radost, ne pro strašení a lekání dětí. Před nadílkou dětem studentky vždy zahrají krátkou pohádku se zimním námětem. Balíčky zajišťují učitelky MŠ, peníze na balíčky (asi 20 Kč) vybíráme od rodičů.

 

Vánoční nadílka:

Koná se v druhém až třetím týdnu prosince v dopoledních hodinách v mateřské škole. Děti si nazdobí stromeček koupenými nebo vyrobenými ozdobami, společně si zazpívají a přednesou vánoční koledy. Potom si ukážeme nové hračky a děti si je hned vyzkouší. Hračky do MŠ nakupují učitelky dle zájmu dětí, potřeby MŠ a nabídek trhu z peněz věnovaných rodiči i peněz účtu MŠ.

 

Maškarní bál:

Koná se v měsíci únoru v MŠ v dopoledních hodinách (9 - 11:30). Rodiče zajistí dětem masky, potřebné doplňky můžeme s dětmi vyrobit i ve školce. Děti se podílí na výzdobě oddělení a MŠ. Na bále si děti zatancují, plní dovednostní a sportovní úkoly, užijí si spoustu legrace. Odměny a občerstvení zajišťují učitelky.

 

Den dětí a rodiny:

Koná se začátkem června v odpoledních hodinách v MŠ a na školní zahradě. Nejprve se sejdeme ve třídě, kde je připraveno kráské vystoupení dětí: zpívání, přednes básniček, hraní pohádky,... Poté se všichni přesuneme na školní zahradu, kde jsou pro děti připraveny pohybové hry, nejrůznější úkoly na stanovištích, ale také opékání špekáčků nebo palačinkování. Tato akce tak není pouze oslavou květnového Dne matek nebo červnového Dne dětí, ale příležitostí, jak si v naší mateřské škole užít příjemné odpoledne s celou rodinou.

 

Školní výlet:

Koná se v červnu v dopoledních hodinách v místech dostupných hromadnými dopravními prostředky i pěšky. Místo, terén a náplň vybírají děti s učitelkami. Součástí výletu bývá hra na hledání pokladu, ve které si děti opakují znalosti přírody, procvičují si správné chování v přírodě a pořádně se venku vydovádí. Někdy se k nám přidají i některé maminky. Do školky se vracíme uchození a unavení, jak to má po správném výletu být.

 

Pasování na školáky:

Koná se koncem června v dopoledních hodinách. Děti, které odchází po prázdninách do školy, jsou v kolektivu kamarádů "rytířským" způsobem pasovány na školáky, dostávají drobnou odměnu: ladkost, diplom, drobný dárek v podobě rozvrhu hodin nebo omalovánek a podobně.