14.12.2016: Koťátka: Vánoční posezení a tvoření

Vánoční tvoření a posezení u Koťátek proběhne ve st...


12.12.2016: Divadlo: "Andělíček Toníček"

V pondělí 12. prosince navštívíme Divadlo hudby, kde sh...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Žižkovo nám.


I. třída: KOŤÁTKA 


Téma: ADVENT - LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE

Učíme se: 

Vyrábět jednoduché ozdoby.

Podílet se na výzdobě třídy.

Vyprávět zážitky, podělit se o poznatky o lidových zvycích.

Zapamatovat si jednoduché básně a písně.

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, předvánoční atmosféry.

Poprosti kamaráda o pomoc.

Hrát na jednoduché rytmické nástroje.

Osvojit si informace o lidových zvycích.

 

 

II. třída: MYŠKY 


Téma: ČEKÁNÍ NA MIKULÁŠE

 

Učíme se:

Rytmicky doprovodit některé písně s předvánoční tematikou.

Dodržovat řečovou kázeň.

Reprodukovat písně s předvánoční tematikou.

Rozlišit, na co stačí, co neumí a chtějí se naučit.

Výtvarně ztvárnit postavy Mikuláše, čerta, anděla.

Rozlišit a pojmenovat správné a nesprávné chování.

Podílet se na vánoční výzdobě třídy, pečení cukroví, udržování pořádku ve třídě.

 

 

III. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

 

Téma: PŘIJDE K NÁM MIKULÁŠ

 

Učíme se:

Kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, pracovat s přírodním i umělým materiálem.

Správně reagovat na akustické signály.

Samostatně se rozhodnout v některých činnostech.

Přijímat pokyny podle instrukcí.

Domluvit se na společném řešení.

Rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlnost, ubližování, vulgarismy.

Ctít oslavy narozenin, svátků, slavností.