24.04.2017: Pohádka z budíku

V pondělí 24. dubna navštíví všechny třídy Divadlo h...


21.04.2017: Zápis do MŠ

Ve složce Zápis do MŠ jsou přidány dokumenty ke stažen...


20.04.2017: PŘEDŠKOLÁCI: Tarzan

Ve čtvrtek 20. dubna navštívíme Moravské divadlo, kde s...


12.01.2017: Prázdninový provoz 2017

Oznámení o prázdninovém provozu MŠ: Mateřská škola ...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Žižkovo nám.

 


1. třída: KOŤÁTKA

Téma: "O kamínku v botě"

 

Učíme se:

Rozvíjet představivost, hledat různé možnosti řešení situací.

Tvořivě pracovat s neobvyklým materiálem (kameny a kamínky).

Mít úctu a vztah k živé i neživé přírodě.

Udžet rovnováhu na jedné noze, při chůzi po úzké ploše.

Koordinovat své pohyby.

Zachytit hlavní myšlenku básně.

Poznat slova, která se rýmují.

Rozlišit hmatem vlastnosti předmětů (tvar, velikost, hmotnost).

Vybrat si činnost v rámci center aktivit a započatou činnost dokončit.

Respektovat rozdílné schopnosti, chápat, že každý něco jiného umí nebo neumí a že je to přirozené.

Tvořit rytmický doprovod ke známým písním a básním.

Pozorně sledovat divadelné představení a nerušit při jeho sledování ostatní.

 

 

2. třída: MYŠKY

Téma: "Máme rádi zvířata"

Učíme se:

Zvládnout různé poskoky, běh, běh s přirozenými překážkami, nápodobu pohybu.

Rozlišit zvuky (hlasy) některých zvířat.

Popsat některé druhy zvířat - jak vypadají, čím se od sebe liší.

Tvořit skupiny podle společných znaků (domácí, volně žijící, exotická, domácí mazlíčci) i podle vzhledu (počet nohou, strst, peří,...).

Mladší děti spolupracují ve dvojici, starší ve skupině, dohodnout se na společném cíli.

Posilovat kooperaci v pohybových hrách, při náročnějších aktivitách (stavba safari, ZOO, kresba, malba a sestavování do celku).

Výtvarně a ve vyprávění ztvárnit dojmy z návštěvy muzea a divadla.

Pečovat o achatiny, sazeničky a květiny v MŠ, rozmnožit rýmovník.

 

 

3. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

Téma: "Jaro dělá pokusy"

 

Učíme se:

Kreslit, malovat, modelovat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů.

Dodržovat pravidla konverzace i společenského kontaktu, řečovou kázeň, dokázat naslouchat.

Zapamatovat si básničky, písničky a reprodukovat je.

Projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat.

Všímat si druhých - co si přejí, co potřebují (dělit se o hračky, počkat, vystřídat se).