16.09.2016: Edukativně stimulační skupiny

Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního v...


12.09.2016: Zápis z třídní schůzky II. třídy (Myšek)

  Zápis třídní schůzky 2. třídy konané 8. 9. 2...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Žižkovo nám.


I. třída: KOŤÁTKA 


Téma: PODZIMNÍ KOUZLENÍ

 

Učíme se: 

Pracovat s barvami, štětcem, pískem.

Dodržovat pravidla v komunitním kruhu (mluvící míček).

Zapamatovat si charakteristické znaky podzimu.

Dokončit práci v centrech aktivit.

Pomoct kamarádovi při společné práci.

Vědět, proč je 28. září státní svátek.

Všímat si změn v přírodě, sbírat plody (kaštany, žaludy).

 

 

II. třída: MYŠKY 


Téma: "BYLA JEDNOU JEDNA ZEBRA..."

 

Učíme se:

Zvládnout koordinaci oko, ucho - pohyb, stát.

Zvládnout vytrvalost při chůzi (vycházky).

Znát význam slov "přechod", "semafor", "stát!" starší děti "vpravo", "vlevo".

Poznat správné/špatné chování chodce.

Hledat bezpečné řešení dopravní situace.

Chápat, že nedodržování pravidel vede k ohrožení zdraví/života ("co by se mohlo stát, kdyby...").

Tvořit dvojice, ve dvojici spolupracovat.

Znát rizika při vycházce v nejbližším okolí MŠ.

 

III. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

 

Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY

 

Učíme se:

Zvládnout orientaci v prostoru (vpřed, vzad, starší děti vpravo, vlevo).

Podle úryvku poznat pohádku.

Naučit se krátký text.

Přiřadit, co k sobě patří.

Sostředit se na činnost a její dokončení.

Vyhledat partnera pro hru, rozdělit si role, střídat se.

Zážitky z pohádky zachytit výtvarně, dramaticky, hudebně.

Spoluvytvářet pohodové prostředí ve třídě.