Žižkovo nám.


 

 


1. třída: KOŤÁTKA

Učíme se:

- uklízet si po sobě hračky

- opakujeme si jména kamarádů

- učíme se pracovat v centrech

- zpíváme a tančíme s písničkou

- učíme se poprosit, poděkovat

- správně používáme hlas (nekřičíme, zvuky...)

 

 

 


2. třída: MYŠKY

Učíme se:

- upevňujeme známá a pochopená pravidla - TRVÁME na jejich dodržování

- vracíme hračky a pomůcky na svá místa, uklízíme si po sobě nádobí

- učíme se poděkovat, požádat o pomoc, omluvit se, zdravit se

- zvládáme pracovní postup s nůžkami a lepidlem

- zkoušíme správně držet tužku

 

 

3. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

Učíme se:

- zvládat sebeobsluhu a základní hygienické návyky

- tvoříme pravidla třídy

- šetrně zacházet s hračkami a pomůckami

- zvládat odloučení od rodičů

- přijímat pokyny, plnit činnosti podle instrukcí

- starší děti nabídnou pomoc mladším dětem