01.09.2016: Školné

Pro školní rok 2016/2017 zůstává výše školného 500,...


01.07.2016: Prázdninový provoz MŠ

Mateřská škola je uzavřena v termínu: 1. 7. 2016 - 14. ...


27.06.2016: Boty dělaj kocoura

V pondělí 27. června shlédneme loutkové divadelní pře...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Žižkovo nám.


Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2016/2017
Pracoviště: MŠ Žižkovo nám.

Registrační čísla přijatých dětí

 

 

 

 

I. třída KOŤÁTKA 

 

Téma: HURÁ, JSOU TU PRÁZDNINY!

 

Učíme se: 

Dbát na správnost cviků a dodržování pravidel při pohybových hrách.

Říct, kam a na co se o prázdninách těšíme.

Rozvíjet tvořivost a fantazii při výtvarných pracích.

Dokončit rozdělanou práci.

Zapojit se do činností: třídění obrázků, úklid třídy,...

Znát pravidla bezpečnosti, vědět, jak se chovat o prázdninách.

Vědět, jak chránit své zdraví.

 

 

II. třída MYŠKY 


Téma: HURÁ NA PRÁZDNINY!

 

Učíme se:

Zopakovat části těla a jejich možné úrazy.

Pojmenovat nebezpečné situace, doplnit, co by se mohlo stát.

Zjistit, co plave na vodě.

Dodržovat uvědoměle pravidla ve třídě i na zahradě.

Kooperovat při hrách: mladší děti ve dvojici, starši děti ve skupině.

Dodržovat společenské chování k dospělým v MŠ i mimo ni.

Pomáhat třídit hračky a stavebnice.

Pracovat na záhoncích na školní zahradě.

 

 

III. třída VČELÍ MEDVÍDCI

 

Téma: KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

 

Učíme se:

Udržet rovnováhu při různých pohybech, cvicích.

Sdělit své zážitky souvisle, celou větou.

Rozvíjet a obohacovat hru podle fantazie, představivosti.

Přiměřeně reagovat v dané situaci, ovládat se.

Respektovat zájmy a potřeby druhých dětí.

Přizpůsobit se společnému programu.

Zajímat se o dění ve třídě i v širším okolí.