16.06.2017: Výlet na statek

V pátek 16. června pojedou všechny třídy na výlet na s...


30.05.2017: Zahradní slavnost

Milí rodiče, zveme Vás na tradiční oslavu dne dětí a ...


12.01.2017: Prázdninový provoz 2017

Oznámení o prázdninovém provozu MŠ: Mateřská škola ...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Žižkovo nám.


Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2017/2018:

Výsledky MŠ Žižkovo nám.

 

 


1. třída: KOŤÁTKA

Téma: "Moje rodina"

 

Učíme se:

Zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji.

Vyjmenovat jednotlivé členy v rodině, jejich práci.

Rozlišovat známé chutě a vůně i zápachy.

Rozlišovat hmatem vlastnosti předmětu, určit tvar, materiál, počet, velikost.

Všímat si, co si druhý přeje, co potřebuje (nabídnout pomoc kamarádovi).

Spolupodílet se na přípravě programu Zahradní slavnosti.

Dodržovat společně dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ.

Spoluvytvářet pohodu prostředí (spokojenost a bezpečnost).

 


2. třída: MYŠKY

Téma: "Kde bydlím?"

Učíme se:

Cvičit s hudbou podle vzoru.

Znát adresu bydliště, popsat vzhled domu, bytu.

Popsat, co mají v pokoji, v bytě, kdo v něm bydlí.

Určovat směr vlevo, vpravo, uprostřed, nahoře, dole a kombinace.

Pracovat ve dvojicích, pomáhat kamarádovi.

Společně připravit Zahradní slavnost pro sebe i rodinu.

Pomáhat při přípravě, úklidu, výzdobě třídy, plánovat aktivity, připravovat pomůcky.

Pečovat o záhony, sazeničky, achatiny.

 

 

3. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

Téma: "Do ZOO za zvířátky"

 

Učíme se:

Pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu (v parku, v lese).

Odhalit charakteristické znaky a vlastnosti zvířat.

Rozlišovat a používat prostorové pojmy (nahoře, dole, uprostřed, vedle, mezi, vysoko, nízko).

Těšit se z příjemných zážitků.

Aktivně komunikovat s ostatními dětmi, vyprávět, naslouchat druhému.

Vyjádřit a zhodnotit prožitky (co zaujalo a proč).

Projevit vztah ke zvířatům a přírodě.