01.09.2016: Školné

Pro školní rok 2016/2017 zůstává výše školného 500,...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Žižkovo nám.


I. třída: KOŤÁTKA 


Téma: JAK TO CHODÍ VE ŠKOLCE

 

Učíme se: 

Zvládnout orientaci v mateřské škole (třída, jídelna, zahrada).

Komunikovat v komunikačním kruhu: sdělit své jméno, pocity,...

Soustředit se na pokyny, na poslech pohádky.

Dodržovat pořádek.

Zapojit se do chodu třídy.

Domluvit se s kamarádem.

Pozdravit, poprosit, poděkovat.

Seznámit se s okolím MŠ (zahrada, hřiště, park).

 

 

II. třída: MYŠKY 


Téma: POZNÁVÁME KAMARÁDY A ŠKOLKU

 

Učíme se:

Zvládnout prostorovou orientaci v MŠ i ve třídě (centra aktivit, značky, místo u stolu...).

Zvládnout chůzi po schodech nahoru i dolů s pravidly.

Naučit se pravidla třídy a uklízecí písničku a říkanku.

Vracet předměty a hračky na své místo.

Poznat, co kam patří, co se ztratilo, co se změnilo.

Postupně se seznámit s pravidly a režimem třídy.

Starší děti: pomáhat vlastním vzorem, vést nové děti.

Respektovat pochopená pravidla třídy.

Uplatňovat základní společenské chování: pozdravit, poděkovat, požádat, omluvit se,...

Pomáhat pečovat o pořádek ve třídě, o achatiny, o záhonky.

 

 

III. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

 

Téma: VÍTÁME NOVÉ KAMARÁDY

 

Učíme se:

Zvládnout základní lokomoční dovednosti.

Seznámit se s nově příchozími kamarády, zapamatovat si jejich jména.

Osvojit si krátkou básničku, písničku.

Postupně zvládnout odloučení od rodičů.

Seznámit se s pravidly třídy.

Postupně uplatňovat pravidla, návyky.

Orientovat se v prostředí MŠ.