Žižkovo nám.


Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2017/2018:

Výsledky MŠ Žižkovo nám.

 

 


1. třída: KOŤÁTKA

Téma: "Budeme si spolu hrát"

 

Učíme se:

Hrát pohybové hry s padákem, osvojit si jejich různé varianty.

Procvičovat dovednosti v oblasti sluchového vnímání: rozpoznat rýmy ve známých písních, počáteční hlásku slova.

Zapamatovat si postup řešení, pravidla hry a uplatnit je v konkrétní činnosti.

Přijmout roli ve hře (organizátor, spoluhráč, pozorovatel), domlouvat se s ostatními.

Spolupracovat při nejrůznějších hrách a aktivitách, dělit se s jiným dítětem o hračky, pomůcky, činnost.

Udržovat a rozvíjet kamarádství, případné neshody řešit dohodou mezi sebou.

Vnímat přírodu, těšit se z pobytu venku, zvládat delší vycházky.

 


2. třída: MYŠKY

Téma: "Olomouc - místo, kde bydlím"

Učíme se:

Pracovat se stavebnicí, z kostek stavět město, skládat mozaiky.

Zvládnout delší poznávací vycházky po městě.

Znát adresu svého bydliště a popsat cestu ze školky domů.

Popsat, co mám doma v pokoji.

Rozpoznat odlišnosti v detailech - skládat skládačky, hrát pexeso (fotografie Olomouce), nalézat cestu v jednoduchém labyrintu.

Samostatně rozhodovat o své činnosti.

Dokončit vybranou činnost.

Pokračovat v přípravách na Zahradí slavnost.

Pomáhat v úpravě zahrady (úklid, výzdoba).

Poznat některé významné budovy a místa v okolí domova a MŠ.

 

 

3. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

Téma: "Loučíme se se školním rokem"

 

Učíme se:

Vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrný, obezřetný), kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat.

Dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost.

Dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu.

Rozlišovat roční období i jejich typické znaky.

Přizpůsobit se změnám.