12.01.2017: Prázdninový provoz 2017

Oznámení o prázdninovém provozu MŠ: Mateřská škola ...


12.01.2017: Zápis do školy - MŠ, ZŠ

Aktualizována záložka "Zápis do školy - MŠ, ZŠ"


09.01.2017: Kultura a vaření

1. a 2. třída (Koťátka a Myšky) vybírají 300 Kč na k...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Žižkovo nám.

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu může zák. zástupce dítěte uplatnit slevu na dani z příjmu fyzických osob za umístění dítěte v MŠ (úplata= tzv. školné).

 

Potvrzení zaplacené částky Vám bude vydáno u p. ředitelky na základě písemné žádosti (formulář si můžete vyzvednout ve třídě nebo stáhnout zde), a to do konce ledna 2017.

 

Žádost o vydání potvrzení

 

 

 

1. třída: KOŤÁTKA

Téma: "Dvanáct měsíčků aneb zima okolo"

 

Učíme se:

Zvládat vátvarné činnosti.

Pracovat s výtvarnými pomůckami (razítka, štětce, křídy,...).

Sledovat a vyprávět pohádku (Dvanáct měsíčků).

Dokreslit zbývající část obrázku.

Dokončit příběh.

Reagovat na situaci v pohádce.

Respektovat kamarády a jejich náladu (smutný, veselý,...).

Popsat svoje prožitky z divadelního představení.

Vnímat rozdíly mezi ročními obdobími.

 

 

2. třída: MYŠKY

Téma: "Zima čaruje"

 

Učíme se:

V tématických pohybových hrách upatňovat prostorovou orientaci a obratnost.

Vyprávět na základě svých prožitků (mladší děti).

Zvládnout řízený rozhovor - zážitky, poslech četby (starší děti).

Dodržovat pravidlo "Můžu si s tebou hrát?".

Zapamatovat si krátkou báseň.

Naučit se písně o zimě.

Spolupodílet se na výrobě závěsu z vloček a ledového hradu.

Pomocí výtvarných aktivit zachycovat zimní období, sdělovat své zážitky.

Vnímat proměny počasí, pojmenovat je, využít v tvořivých aktivitách.

 

 

3. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

Téma: "Zimní sporty"

 

Učíme se:

Zvládnout koordinaci pohybů a prostorovou orientaci.

Obohatit slovní zásobu (sporty, náčinní).

Poznávat a uspořádat předměty podle velikosti.

Stupňovat (starší  děti).

Popisem, pohybem, výtvarně vyjádřit sport.

Tolerovat potřeby kamarádů, domlouvat se.

Prožívat radost ze zvládnuté činnosti.

Poznat, jak předcházet úrazům při sportování.