Mateřská škola Žižkovo nám.


 

II. TŘÍDA - MYŠKY

 

Objevujeme téma: Pravidla nám pomáhají

 

- poznáváme nové prostředí - školku, třídu

- seznamujeme se s novými dětmi i p. učitelkami

- hrajeme si a učíme se po sobě hračky uklízet

- zjišťujeme, co se ve školce smí a co ne

- formulujeme společnými silami pravidla třídy

- komentujeme, co všechno k danému pravidlu patří

- výtvarně zpracujeme pravidla

- využijeme opis velkých písmen k zaznamenání pravidel

 

 

 

III. TŘÍDA - VČELÍ MEDVÍDCI

 

Téma: Ovoce a zelenina

 

Učíme se:

- poznat a pojmenovat ovoce, zeleninu

- nakreslit, modelovat ovoce, zeleninu

- připravit pokrm z ovoci a zeleniny

- uvědomovat si, že přijímáním ovoce a zeleninyv jídle pečeujeme o své zdraví