Mateřská škola Žižkovo nám.

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY PRO PŘEDŠKOLÁKY (,,ŠKOLIČKA'')

ZAČÍNÁME: ÚTERÝ 13. 11. v 16:00 h. 

                 STŘEDA 7. 11. v 16:00 h.

 

I. TŘÍDA - KOŤÁTKA

 

Objevujeme téma: Ježci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- na základě motivačního programu poznáváme život ježků

- využíváme různé výtvarné techniky

- přemýšlíme, jak ježky chránit, jak jim pomáhat

- seznamujeme se s paní učitelkami - studentkami

- dodržujeme pravidla i ve změněných podmínkách

- učíme se novou říkanku a písničku

- připravujeme na zahradě, v parku doupě pro ježka

 

 

II. TŘÍDA - MYŠKY

 

Objevujeme téma: Co dokáže naše tělo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- poznáváme jednotlivé části těla

- objevujeme smysl kostí, svalů, kůže

- malujeme a kreslíme, jak naše tělo vypadá

- opisujeme slova podle předlohy

- prohlížíme encyklopedie, formulujeme zajímavosti

- objevujeme význam smyslů

- zjišťujeme, k čemu máme některé orgány uvnitř těla

- sdílíme své zkušenosti s bacily

- hrajeme si na lékaře

- učíme se prožívat a zpracovávat své emoce

- učíme se vzájemně respektovat

 

 

 

 

III. TŘÍDA - VČELÍ MEDVÍDCI

 

Objevujeme téma: Lidské tělo a zdraví

- pojmenovat části lidského těla

- sestavit lidskou figuru z částí

- pečovat o své zdraví