Žižkovo nám.


I. třída: KOŤÁTKA 


Téma: LISTOVÉ KOUZLENÍ

 

Učíme se: 

Pracovat se stavebnicemi, skládankami.

Navlékat přírodniny.

Vyprávět příběh.

Zhodnotit svou práci v centrech aktivit.

Rozlišit barvy listů, napodobit jejich tvar.

Vybrat si činnost v CA.

Dohodnout se s ostatními (pomoct, poradit, dát přednost, počkat,...).

Posilovat kamarádství i se slabšími a mladšími dětmi, hrát si s nimi.

Zachytit podzimní přírodu (stromy, listí,...).

Ztvárnit podzimního skřítka nabídnutou technikou.

Všímat si změn v přírodě.

Pomáhat s úklidem zahrady (hrabání listí, sběr šišek).

 

 

II. třída: MYŠKY 


Téma: PUTOVÁNÍ KAPIČKY

 

Učíme se:

Poslocuhat hudbu vyjadřující činnost vody: rozlišit déšť, moře, pramínek,...

Pohybem vyjádřit charakter hudby.

Znát zpaměti nové básně i písně o vodě.

Sledovat směr a velikost, rozlišit množství (hodně, málo, středně).

Přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti (úklid, služba, pomoc,...).

Spolupracovat ve dvojicích (mladší děti), ve skupině do čtyř (starší děti).

Vědět, jak člověk využívá vodu (jídlo, hygiena, rostliny, sport,...).

Šetřit vodou v MŠ (v umývárně, ve třídě).

 

 

III. třída: VČELÍ MEDVÍDCI

 

Téma: DARY PODZIMU

 

Učíme se:

Rozlišit hmatem vlastnosti předmětů: určit tvar, velikost, počet.

Vytleskat slova na slabiky.

Rozeznat písmena - hledat stejný tvar (starší děti).

Rozlišovat tvary, určit počet, méně, více.

Vyjádřit prožitky z víkendu.

Vybrat si činnost v CA a dokončit ji.

Uplatňovat pravidla společenského chování v divadle.

Poznat podzimní plody, rozlišit, které se ne/dají jíst.