12.04.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22. 7...


12.04.2019: Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek, 18. dubna začínají pro školáky velikonočn...


13.03.2019: Myšky - Malý čtenář

Maminky a tatínkové od Myšek :) Zveme Vás do nové spol...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Studenti UP


Studenti a praxe

 

Na naší mateřské škole probíhá již několik let praxe vysokoškolských studentů Pedagogické fakulty UP Olomouc. Studentky k nám dochází, aby zpočátku pozorovaly pedagogickou práci s dětmi, později samy řídily jednotlivé činnosti.

 

Spolupráce s Pedagogickou fakultou nám také umožňuje získávat aktuální poznatky o předškolním vzdělávání dětí. A věřte, že ke změnám dochází, takže je stále potřeba obnovovat své vědomosti, stejně jako v jiných povoláních.

 

V naší společnosti má povolání učitele velmi nízké postavení. Ovšem při začtení se do jakékoliv psychologické publikace, která pojednává o vývoji předškolních dětí, zjistíme, že právě toto období je zcela zásadní pro každé dítě. „Všechno, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“… Moudrá slova Roberta Fulghuma!

 

Jestliže je předškolní věk pro dítě takto důležitým mezníkem v jeho vývoji, je samozřejmé, že si každý človíček zaslouží odbornou péči. Tu první, zcela přirozenou, má ve své rodině. Nicméně každý člověk je společenská bytost, a proto je velmi důležité zapojit jej ve správnou chvíli do správné společnosti.

 

Děti rozhodně nejsou pouhým materiálem pro studentky, které si teprve něco „zkouší“! Praxi podstupují vždy maximálně dvě studentky. Jsou stále pod odborným vedením cvičné učitelky, která s nimi připravované vystoupení nejprve konzultuje, sleduje jejich činnosti a následně s nimi rozebírá celou cvičnou jednotku. Takováto zkušenost je potom skutečně přínosná pro obě strany, mateřskou školu i studenty.

 

Naše mateřská škola se také zapojila do projektu Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci  – Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů je součástí Evropského sociálního fondu, který napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha a rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Tento projekt byl pro univerzitu schválen v roce 2005 a zaměřil se především na zkvalitňování bakalářského studijního oboru Učitelství pro mateřské školy, evaluaci, modulové uspořádání oboru Učitelství pro MŠ, na spolupráci s odbornými partnery (mezi které patří i naše MŠ) a na uplatnitelnost na trhu práce. Do projektu byli zapojeni pedagogové z odborných kateder Pedagogické fakulty UP Olomouc, konkrétní mateřské školy, Montessori centrum Olomouc, středisko Sluňákov, Horka nad Moravou a také studenti, aby mohlo vzniknout propojení teorie a praxe. Více o tomto tématu se můžete dočíst na stránkách: Katedry primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.