21.06.2018: Výše školného

Výše školného pro šk. rok 2018/2019 činí 450,- Kč/m...


19.06.2018: Divadlo v MŠ

V úterý 19. 6. se uskuteční divadelní představení ,,J...


08.01.2018: Oznámení o letním provozu MŠ

Letní provoz MŠ proběhne v době od 23. 7. do 10. 8. 20...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Vzdělávací program

Charakteristika vzdělávacího programu

 

Vzdělávání v MŠ je uskutečňováno dle vlastního vzdělávacího programu nazvaného "KAMARÁDI". Mottem tohoto programu je:"Ve školce jsme kamarádi, máme se tu všichni rádi."  Základem pro tento program je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (kurikulární dokument na státní úrovni).


Zaměřujeme se především na prosociální vztahy, na adaptaci dítěte v novém prostředí, na budování orientace dítěte ve skupině, na základy slušného chování, kultivovaného vystupování, mravních zásad.


Každé dítě, které přichází do MŠ, může být zařazeno do individuálního adaptačního režimu. Spoluprací s rodinou dáváme dítěti dostatek času, aby si přivyklo na nové prostředí. Program respektuje individualitu dítěte, jeho právo na hru i individuální tempo vývoje.


Bezpečnost, zdravotní a hygienické podmínky jsou zajišťovány organizací dne, stravovacími stereotypy, pitným režimem, pravidelnými pohybovými aktivitami. Klademe důraz na vzájemnou komunikaci – vstřícnost, vlídnost, na stereotyp společenského chování – zdravení, poděkování, požádání, omluvu. Zjišťujeme výchozí stav dovedností a znalostí dítěte a zaměřujeme se nejen na to, co by dítě mělo zvládat, ale také na vyhledávání a rozvoj jeho nadání. Při tom klademe důraz na spolupráci s rodinou. Dle potřeby zpracováváme individuální plán rozvoje dítěte.


Obsahově je náš program členěn do několika tématických celků s určenými záměry a cíli. Rodiče jsou pravidelně a průběžně informováni o tom, co právě v mateřské škole probíhá a na co se zaměřujeme – nástěnky v MŠ a www stránky.


Spolupracujeme s Pedagogickou fakultou UP Olomouc, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Olomouci a dle potřeby s dalšími specializovanými pracovišti.


Školní vzdělávací programu ke stažení zde:

ŠVP 2017/2018