12.04.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22. 7...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Stravování

Stravování v MŠ

 

Strava je dovážena ze školní jídelny při Základní škole Olomouc, Stupkova č. 16. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a je k dispozici na nástěnce v šatně a na webu MŠ.

 

 Informace pro rodiče

 

1) Přihlášení dětí ke stravování

Každý strávník školní jídelny je povinen vyplnit "závaznou přihlášku ke stravování"
(k dispozici v mateřské škole). Po jejím vyplnění je automaticky strávník přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí.

 

2) Odhlášky

V případě onemocnění (dočasné nepřítomnosti dítěte ve školce) je rodič povinen dítě ze stravování odhlásit a pouze první den nemoci lze vyzvednout stravu (par. 4, odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Neodhlášená nebo pozdě odhlášená strava propadá. Stravu je možno vyzvednout ve výdejně příslušné MŠ. Odhlášení obědů se provádí nejpozději do 10.00 hod. předchozího dne osobně nebo telefonicky u paní učitelky v daném oddělení, do kterého je dítě přijato.

 

3) Způsob platby stravného

Platba bude prováděna inkasním příkazem vždy zálohově podle počtu stravovacích dnů k 20. dni v předchozího měsíce (první platba k 20. 8. na měsíc září, v následujících měsících budou zálohy sníženy dle odhlášené stravy).


Platby lze provádět:
A) sporožirem u České spořitelny - k tomuto způsobu placení je nutné v České spořitelně podepsat souhlas k inkasu do Školní jídelny Stupkova 16, Olomouc
     Č. účtu: 0100260221/0800

B) z běžného účtu u dalších bankovních ústavů - k tomuto způsobu placení je nutné podepsat souhlas k inkasu do školní jídelny Stupkova 16, Olomouc
     Č. účtu: 19-1084040257/0100

 

Při vyplňování inkasního souhlasu jak u sporožirových, tak i u běžných účtů neuvádějte variabilní ani konstantní nebo specifický symbol. 

Minimální limit je 1.000,- Kč.

Jestliže je souhlas s inkasem zřizován přes internet, potvrzení o zřízení lze poslat e-mailem do školní jídelny na adresu: jidelna@zs-stupkova.cz

 

4) Cena stravy

Ranní svačina: 12,-
Oběd: 21,- (děti do 6ti let); 25,- (děti nad 6 let)
Odpolední svačina: 9,- Kč

Děti do 6ti let: 42,- Kč /celodenní strava
Děti nad 6 let: 46,- Kč /celodenní strava

 

Případné dotazy ohledně stravování Vám zodpoví účetní,
p. Bártková, tel. č. 581 111 222

Vedoucí ŠJ Stupkova, p. Spáčilová, tel. č. 581 111 223