12.04.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22....


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Zápis do MŠ

 

Zápis do naší mateřské školy
pro školní rok 2019 - 2020 proběhne

 

3. května: 13.00 - 18.00

6. května: 15.00 - 17.00


S sebou vezměte:

- rodný list dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

 

- občanský průkaz zákonného zástupce - a zároveň žadatele o přijetí dítěte (originál k nahlédnutí a kontrole údajů)

 

- vyplněnou žádost o přijetí


- písemné potvrzení o řádném očkování dítěte (neplatí pro předškoláky, tedy děti, kteří zahájí 1. 9. 2019 povinné předškolní vzdělávání + děti s odkladem šk. docházky)

(dle par. 46 a 50 odst. 1 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:"Zařízení poskytující péči o dítě do 3 let věku v denním režimu nebo přdškolní zařízení nebo poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině mohou přijmout puze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.")

 

Žádost o přijetí a formulář pro lékařské potvrzení, že je Vaše dítě řádně očkováno, si před zápisem stáhněte, příp. vyzvedněte přímo v MŠ
(od 16. 4. 2019 kdykoliv v době provozu 6.15-16.30hodin).

Využijte, prosím, této možnosti vyplnit si žádost dopředu, urychlíme tak vlastní zápis, při němž se často tvoří ne zrovna příjemné časové prodlevy.

 

Ke stažení:

Žádost k přijetí do MŠ

Potvrzení o očkování - k žádosti

 


U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, nýbrž kritéria ředitelky MŠ, která budou k dispozici u vlastního zápisu.

 

Na naši mateřskou školu máte možnost podat pouze jednu přihlášku
(tzn. buď na pracoviště Žižkovo nám. 3 nebo Sokolská 19)

 

Níže je vyhláška zřizovatele ohledně vymezení mateřských spádových škol - pro město Olomouc platí jeden spádový obvod (má-li dítě trvalé bydliště kdekoliv v Olomouci, je pro dítě spádová MŠ jakákoliv na území města zřizovaná Statutárním městem Olomouc.

Vyhláška - spádové obvody

 

Ustanovení školského zákona:

- k povinnému vzdělávání se ve spádové škole přednostně přijímají děti, které do 31. 8. 2019 dovrší 5 let věku