13.03.2019: Zápis do MŠ pro rok 2019-2020

Zápis do MŠ pro školní rok 2019-2020 proběhne začátke...


25.01.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22....


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Skupinky pro předškoláky


Skupinky pro předškoláky budou probíhat vždy v úterý, 1 x za 14 dnů
- v čase 16.00 - 17.00.

Rozpis termínů všech setkání dostanete na první skupince.

S sebou - dobrou náladu a odhodlání vstoupit do nového dobrodružství :)
Rodiče si mohou vzít své přezůvky, budeme se pohybovat na koberci i na podlaze
(je možné také využít návleků z MŠ)

 

Začínáme již příští týden, 9. 1. v 16hodin.

 

Těší se na Vás milé lektorky - p. uč. Anita a Dana :)

 

 


Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

 - tak zní celý název programu, který chceme opět nabídnout předškolákům a jejich rodičům.

 

 

CO?

- 10 lekcí, kterých se účastní předškolák s jedním ze svých rodičů (bez mladších sourozenců)

- zajímavé hry a úkoly

- nové náměty pro hry, pracovní listy pro opakování doma

 

PROČ?

- program nabízí komplexní a systematický rozvoj předškolních dětí

- snaží se v dětech probouzet zvídavost

- pomáhá jim postupně si zvykat na cílenou práci a povinnosti - zatím hravou formou

- pomáhá soustředit se a spolupracovat v malé skupině

 

KDY A KDE?

- 1 x za 14 dnů odpoledne (konkrétní den - dle rozdělení do skupin)

- přímo v mateřské škole s lektorkami = paní učitelky z MŠ

- průběžné opakování zadaných aktivit doma

 

PROČ S RODIČI?

- zodpovědnost za přípravu dítěte na další školní docházku vnímáme jako společnou

- zveme Vás do školky podívat se, jak s dětmi pracujeme

- nové podněty pro práci s dítětem

- možnost pozorovat dítě v kolektivu, vidět jeho přístup k ostatním, k autoritě

- možnost vytvořit si reálný pohled na schopnosti a dovednosti dítěte

- příležitost věnovat se naplno svému předškolákovi

 

Rodiče, jejichž děti se skupinek účastnily, nám v závěru vyplnili krátký dotazník - třeba Vám budou níže uvedené odpovědi dobrou motivací, proč své dítě do skupin přihlásit :)

 

otázka: Co Vám přinesla účast na skupinách?

odpovědi: Poznání způsobu práce se skupinkou předškoláku.

               Povzbudila mě k větší trpělivosti při řešení problémů mezi mnou a dítětem.

               Návod, jak dítě rozvíjet v dovednostech, které bude potřebovat do školy.

               Společně strávený čas (bez asistence mladšího sourozence).

               Možnost pozorovat své dítě při práci s vrstevníky,
               v jiné situaci, než jej znám.

               Nové nápady na práci s dítětem.

               Možnost srovnat přístup svůj s přístupem ostatních rodičů a p. učitelek.

               Poznání, jak moje dítě přistupuje k systematické práci,
               co jej motivuje a co naopak stresuje.

               Možnost vidět i jiné děti při práci na stejném úkolu.

               Možnost uvědomit si, jak obrovské pokroky mé dítě udělalo od svých 3 let.

               Přípravu na školu včetně vymezení času na domácí úkoly (bude se hodit).

 

otázka: Co přinesly skupiny pro Vaše dítě?

odpovědi: Systém a pravidelnost, týmovost, trpělivost, koncentraci

               Motivaci ostatními dětmi

               Trávit čas jen se svým rodičem (bez sourozenců)

               Návyk pravidelně psát domácí úkoly

               Posílení sebedůvěry v činnostech, které bude s nástupem
               do školy potřebovat.

               Radost z toho, že se věnuji pouze jí, a že i paní učitelky
               se věnují pouze jim, předškolákům.

               Plnou pozornost jindy vytíženého rodiče, pocit vlastní důležitosti.

               Komplexní přínos pro přechod do školy - po stránce intelektové,
               verbální, motorické...v tomto hodnotím skupiny velmi pozitivně.

               Smysluplnou zábavu, osvojení si nových dovedností,
               samostatná cílená práce.