13.03.2019: Zápis do MŠ pro rok 2019-2020

Zápis do MŠ pro školní rok 2019-2020 proběhne začátke...


25.01.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22....


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Besedy s rodiči

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

je název aktivity projektu, do které bychom Vás, milí rodiče, rádi pozvali.

 

Realizace bude probíhat v rámci čtyř besed s odborníkem, které se uskuteční přímo v mateřské škole v odpoledních hodinách.

 

Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem dítěte na základní školu. Setkání může být dobrým vodítkem při volbě vhodných výchovných metod, v identifikaci možných problémů a případné volbě prostředků nápravy, v rozhodování o odkladu školní docházky, aj. V rámci besed se zaměříme na témata týkající se stylů výchovy, školní připravnosti - zralosti, sociálních komepetencí dětí, jejich emoční připravenosti a další.

 

Pro výše uvedená setkání jsme vybrali odborníka, který patří dle našeho názoru v současnosti mezi lektorské špičky v oblasti problematiky výchovy a vzdělávání dětí:

Mgr. Jiří Halda, speciální pedagog a výchovný poradce, se zaměřuje především na problematiku výchovy dětí, předškolní zralosti a procesů učení, v personálním poradenství se specializuje na vztahy, vnitřní ladění a osobnostní náhled. Svou odborností, zdravým nadhledem a jedinečným smyslem pro humor nás zaujal na nejednom semináři. Pro Vás si připravil témata velmi atraktivní: školní zralost dětí, jejich základní potřeby; emoční a sociální vývoj mozku, role v rodině, talent a jeho atributy.

 

Zveme Vás tedy na tuto jedinečnou možnost setkání, které bude jistě nejen přínosem z hlediska nových informací, ale rovněž příležitostí k Vašim otázkám a vzájemného sdílení zkušeností.

 

Termíny jednotlivých setkání:

14. 3. 2017 Školní zralost

27. 4. 2017 Role v rodině

5. 10. 2017 16 maličkostí (emoční a sociální vývoj mozku)

23. 11. 2017 Talent a jeho základní atributy