12.04.2019: Prázdninový provoz MŠ

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ SOKOLSKÁ A ŽIŽKOVO NÁM. 22....


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Stravování

Stravování v MŠ

 

Strava je dovážena ze školní jídelny při Základní škole Olomouc, Stupkova č. 16. Jídelníček je sestavován dle zásad zdravé výživy a je k dispozici na nástěnce v šatně a na webu MŠ.

 

 Informace pro rodiče

 

1) Přihlášení dětí ke stravování

Každý strávník školní jídelny je povinen vyplnit "závaznou přihlášku ke stravování"
(k dispozici v mateřské škole). Po jejím vyplnění je automaticky strávník přihlášen ke stravování na každý den, pokud se neodhlásí.

 

2) Odhlášky

V případě onemocnění (dočasné nepřítomnosti dítěte ve školce) je rodič povinen dítě ze stravování odhlásit a pouze první den nemoci lze vyzvednout stravu (par. 4, odst. 9 Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Neodhlášená nebo pozdě odhlášená strava propadá. Stravu je možno vyzvednout ve výdejně příslušné MŠ. Odhlášení obědů se provádí nejpozději do 10.00 hod. předchozího dne osobně nebo telefonicky (přimlouváme se i za formu sms zprávy) u paní učitelky v dané třídě, do které je dítě přijato.

 

3) Způsob platby stravného

S účinností od 1. 12. 2015 lze uhradit stravné pouze bezhotovostně (v hotovosti do pokladny již není možné).

Stravné musí být uhrazeno vždy na začátku daného měsíce tak, aby byla strava zaplacena dopředu. Pokud nebude stravné do začátku daného měsíce uhrazeno, nebude strávníkovi strava vydána.

Způsob úhrady:
A) inkasem ze sporožirového účtu - zákonní zástupci žáků si musí zřídit u svého peněžního ústavu svolení k inkasu - tiskopis v kanceláři ŠJ nebo na internetu
     Č. účtu: 0100260221/0800

B) inkasem z bankovního účtu - zákonní zástupci žáků si musí zřídit u svého peněžního ústavu svolení k inkasu - tiskopis v kanceláři ŠJ nebo na internetu
     Č. účtu: 19-1084040257/0100

C) trvalým příkazem z bankovního účtu (do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno strávníka a kód strávníka)
     Č. účtu: 19-1084040257/0100

D) poštovní poukázkou

 

 

Při vyplňování inkasního souhlasu jak u sporožirových, tak i u běžných účtů neuvádějte variabilní ani konstantní nebo specifický symbol. 

Minimální limit je 1.200,- Kč.

Jestliže je souhlas s inkasem zřizován přes internet, potvrzení o zřízení lze poslat e-mailem do školní jídelny na adresu: jidelna@zs-stupkova.cz

 

4) Cena stravy

Ranní svačina: 12,-
Oběd: 21,- (děti do 6ti let); 25,- (děti nad 6 let)
Odpolední svačina: 9,- Kč

Děti do 6ti let: 42,- Kč /celodenní strava
Děti nad 6 let: 46,- Kč /celodenní strava

 

Případné dotazy ohledně stravování Vám zodpoví účetní,
p. Bártková, tel. č. 581 111 222

Vedoucí ŠJ Stupkova, p. Spáčilová, tel. č. 581 111 223