21.06.2018: Výše školného

Výše školného pro šk. rok 2018/2019 činí 450,- Kč/m...


08.01.2018: Oznámení o letním provozu MŠ

Letní provoz MŠ proběhne v době od 23. 7. do 10. 8. 20...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Mateřská škola Sokolská

 

Milí rodiče,

kdo má zájem o veškeré fotky z tohoto školního roku,
doneste si, prosím, do konce týdne své flash disky,
fotky Vám nahrajeme (velikost souboru: 2,86 GB)

 

 

 

Broučci objevují téma: NA PRÁZDNINOVÉ VLNĚ

 

Učíme se:

- zvládat jednoduchou samoobsluhu a pracovní úkony
- postarat se o pomůcky, uklidit po sobě, udržet pořádek ve třídě i na zahradě školy

- formulovat plány a přání, kam jet na prázdniny, vyprávět o minulých zážitcích z prázdnin, dovolené

- nalézat při hře alternativní nebo nová řešení

- uvědomit si a dětským způsobem vyjádřit radost ze hry

- dodržovat pochopená pravidla - popsat je, umět se prosadit, přijímat při hře nutnost podřídit se i možný neúspěch - v případě potřeby s podporou dospělého

- odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování)

- pečovat o životní prostředí - třídit odpad, chránit přírodu ve svém okolí, starat se o rostliny

 

 

 

 

Sluníčka objevují téma: TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

Učíme se:

- samostatně se rozhodovat pro hru, činnost, aktivitu

- vzájemně se respektovat

- mluvit o svých potřebách, přáních, obavách, těžkostech

- udržovat dětská přátelství

- vyprávět své zážitky, přání na prázdniny

- opakujeme si známé písničky

- dodržovat dohodnutá pravidla ve třídě i na zahradě

- vhodně reagovat na nevhodné chování jiných dětí

- přijímat změny - výlet, bubeníci, divadlo v MŠ, pasování předškoláků