05.10.2018: Logopedická depistáž

V naší MŠ uskuteční klinická logopedka Mgr. Jitka Ská...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

 

 

 

 

 

Broučci objevují téma: S KAMARÁDY VE ŠKOLCE


Učíme se:

- poznávat hračky, zkoušet různé hry

- užívat si pobytu venku a zahrádky

- společně využívat plody podzimu, vyrábět a ochutnávat

- upevňovat pravidelné rituály třídy - ranní kruh, stolování, aj.

- žít vedle sebe, postupně spolu ve skupině

- společně si povídat, jaká pravidla nám pomohou, abychom se ve školce dobře cítili

- na téma těchto pravidel malovat, hrát si příběhy a upevňovat jejich vnímání jednotlivě i ve skupině

 

 

 

 

Sluníčka objevují téma: PODZIMNÍ SKLIZEŇ

 

Učíme se:

- prozkoumávat některé druhy podzimní zeleniny a ovoce, všímat si rozdílů ve vzhledu, chuti a užití

- hovořit o zelenině a ovoci jako součástí zdravé stravy

- rozlišit kategorie "ovoce", "zelenina"

- připravit jednoduché pokrmy ze zeleniny a ovoce

- odhalovat podstatné znaky jevů v podzimní přírodě a vzájemné souvislosti mezi nimi

- vnímat měnící se barevnost okolní přírody, zabývat se barvami i v jiných souvislostech

- pojmenovat některé listy a plody

- být citlivé ve vztahu k přírodě - krása stromů, podzimních listů a plodů

- naučit se zpaměti krátký text - báseň s podzimní tématikou

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, spolupracovat na úkolu

- aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školky