08.02.2018: Sluníčka - Malý čtenář

Maminky a tatínkové, rády bychom Vás a Vaše děti opě...


08.01.2018: Oznámení o letním provozu MŠ

Letní provoz MŠ proběhne v době od 23. 7. do 10. 8. 20...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Mateřská škola Sokolská


VĚNUJTE, PROSÍM, POZORNOST INFORMACÍM NA DVEŘÍCH SVÝCH TŘÍD - DĚKUJEME.

 

 

 

Do konce dubna, prosím, nahlaste ve své třídě, zda dítě bude - nebude docházet do mateřské školy
o prázdninách
- ke svému rozhodnutí připojíte podpis.

Letní provoz bude probíhat v budově na Žižkově nám. 3 v době od 23. 7. do 10. 8. 2018.

 

 

 

Aktuální informace k zápisu do MŠ včetně dokumentace - v samostatné záložce "Zápis do MŠ" 

 

 

Broučci objevují téma: JÁ A MOJE RODINA

 

Učíme se:

- mluvit o sobě a své rodině (představit se; kde bydlím; kolik je mi let; jména rodičů)

- pojmenovat členy nejbližší rodiny

- pojmenovat příbuzenské vztahy v rodině

- říct, jakou úlohu mají členové rodiny

- říct kdo všechno patří do rodiny

- pocilovat prosociální vztahy - v MŠ, rodině, ve skupině dětí

- rozvíjet mezi sebou kooperaci

- seznamovat se s pravidly chování ve vztahu k druhému

 

 

 

 

Sluníčka objevují téma: SVĚT HMYZU

 

Učíme se:

- pozorovat různé postupně se objevující druhy hmyzu

- rozlišovat, které druhy jsou užitečné a které škodlivé (jak)

- pojmenovat některé druhy, popsat, jak vypadají

- používat pojem "hmyz", najít společné znaky pro různé druhy

- zkoumat, jak probíhá vývoj z vajíčka, přes larvu, kuklu až k dospělému jedinci

- zpívat nové jarní písničky - Na zahrádce pod jabloní; Na mravenčí pasece

- napodobovat včely a mravence při jejich spolupráci

- napodobovat pohyb a zvuky

- ve výtvarných činnostech šetrně zacházet s různým materiálem

- sledovat "hmyzí hotel" na školní zahradě

- počítat a přiřazovat k sobě stejný počet (1-10)

- rozlišit první hlásku slova a vymyslet na ni slova další

- zkoumat hmyz pod mikroskopem, všímat si zvláštností

- překonávat svůj odpor, strach k některým hmyzím druhům