24.02.2018: Papoušci - létající barevné klenoty - 26. 2.

Maminky a tatínkové, v pondělí 26. 2. navštíví naši...


08.02.2018: Sluníčka - Malý čtenář

Maminky a tatínkové, rády bychom Vás a Vaše děti opě...


08.01.2018: Oznámení o letním provozu MŠ

Letní provoz MŠ proběhne v době od 23. 7. do 10. 8. 20...


Mateřská škola Olomouc, Žižkovo náměstí - ekatalog.czMateřské školy - ekatalog.cz

Mateřská škola SokolskáBroučci objevují téma: JAK POZNÁVÁM SVĚT - MOJE SMYSLY

 

Učíme se:

- poznávat sebe sama - mít základní poznatky o svém těle

- jakým způsobem se seznamujeme se světem - zrakem, sluchem, čichem, chutí, hmatem

- pojmenovat všechny smysly a smyslové orgány

- rozlišovat vjemy zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem

- jak vypadá oko a ucho, ...

- dbát o své zdraví a znát možná rizika (hlučná hudba, prašné prostředí, aj.)

- porozumět světu lidí, kteří ztratí zrak - Braillovo písmo, pomůcky pro soběstačnost

- vyjadřovat své pocity - v roli člověka se zrak. či sluch.postižením nebo v roli pomáhajícího

- spolupracovat s kamarádem

- starat se o pořádek a čistotu ve třídě

 

 

 

Sluníčka objevují téma: STONÁNÍ, STONÁNÍ, TO NÁM ÚSMĚV ZAHÁNÍ

 

Učíme se:

- uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky

- pomocí námětových her prožívat zkušenost se svým onemocněním, s onemocněním svého zvířátka, s návštěvou lékaře...

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí - soucit, náklonnost...

- zachycovat zkušenosti s onemocněním a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik

- sledovat očima zleva doprava, rozlišit písmena a číslice

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc

- zvládat jednoduché praktické situace, které se opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti, jako např. na ulici, v divadle..